Tietosuojaseloste

MODA KANTA-ASIAKASJÄRJESTELMÄ
Laaja tietosuojaseloste
Yrityksen nimi: Texmoda Fashion Group -osuuskunta
Y-tunnus: 1093544-0
Postiosoite: Työpajankatu 10 A 1
Puhelinnumero: 09-7771 200
Sähköpostiosoite: info@texmoda.fi

MODA-ketjun kanta-asiakasjärjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 1999. Kanta-asiakasjärjestelmä on perustettu vaateostoja Moda-ketjuun keskittävien kuluttajien palkitsemiseksi, suoramarkkinoinnin tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. MODA-ketjussa kunnioitetaan asiakkaiden yksityisyyttä, emmekä lähetä asiakkaille mainosviestejä, elleivät he itse halua niitä vastaanottaa. Käsittelemme asiakkaiden tietoja huolellisesti ja käytössämme oleva kanta-asiakasjärjestelmä on päivitetty EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseksi toukokuussa 2018. Texmoda ei ole osa kansainvälistä konsernia. Texmoda on suomalaisten yksityisten vaatekauppiaiden omistama ketjuorganisaatio, jossa mm. tuotetaan ketjun omia vaatemallistoja sekä suunnitellaan että toteutetaan ketjumarkkinointia. Kanta-asiakasjärjestelmän tietoja käsitellään ketjuyrityksissä ja ketjun it-toimittajalla Solteq Oyj:llä, jonka kanssa on solmittu kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Kanta-asiakkuuden määritelmä
Kanta-asiakas on sellainen asiakas, joka on hakenut ja liittynyt ketjun kanta-asiakkaaksi missä tahansa ketjumyymälässä. Kanta-asiakkaalla on useimmiten kanta-asiakaskortti ja hänen ostonsa tallentuvat kanta-asiakasjärjestelmään hyvitysten laskemista varten. Kanta-asiakkaalle kohdistetaan suoramarkkinointia perinteisen postin, sähköpostin ja mobiilin välityksellä. Tavallinen asiakas on kuka tahansa myymälässä asioiva kuluttaja. Ostojen määrään perustuvaa hyvitystä tai muita kanta-asiakasetuja ei tavalliselle asiakkaalle myönnetä.

Henkilötietoja käsittelevät tahot
Solteq Oyj vastaa Texmodan ja sen Moda ketjumyymälöiden kanta-asiakasmodulista ja sen toiminnasta. Ketjumyymälät ja Solteq Oyj käsittelevät kanta-asiakasjärjestelmän tietoja mm. tehden korjauksia kanta-asiakasjärjestelmään (nimen- ja osoitteenmuutokset sekä muut
asiakkaan ilmoittamat muutokset) sekä koostamalla yhteystietorekistereitä suoramarkkinointia varten (sähköpostilistat, osoiteluettelot). Solteq Oyj:n kanssa on solmittu asetusten mukainen
sopimus henkilötietojen käsittelystä. Kaikki rekisteritietoja käsittelevät henkilöt on yksilöity ja kanta-asiakasjärjestelmässä on käytössä henkilökohtainen käyttäjähallinta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että jokaisella MODA myyjällä on henkilökohtainen tunnus, jolla hän kirjautuu järjestelmään, jotta hän pääsee tarvittaessa näkemään esimerkiksi asiakkaan ostohyvitystilanteen. Kaikki henkilötietojen muutokset ovat jäljitettävissä käyttäjähallinnan kautta. Kanta-asiakassuhteen syntyminen Kanta-asiakkaaksi voi liittyä ketjumyymälöissä täyttämällä, allekirjoittamalla ja palauttamalla kanta-asiakashakemuksen. Hakemuksen voi tulostaa netistä, mutta netin kautta liittyminen ei ole mahdollista. Emme liitä asiakkaita kanta-asiakkaiksi ilman heidän suostumustaan, emmekä tallenna henkilötietoja muista kuin kanta-asiakkaistamme. Emme myöskään osta markkinointitietoja (esim. sähköpostiosoitteet) kolmansilta osapuolilta, vaan kaikkien asiakastietojen lähde on asiakas itse. Ketjun kanta-asiakkaaksi voivat liittyä vain 12 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 16-vuotiailta vaadimme huoltajien kirjallisen suostumuksen liittymistä varten. Myymälöitä on ohjeistettu varmistamaan alaikäisen hakijan ikä henkilötodistuksesta. Kerromme kanta-asiakkaiden tietojen käsittelystä kanta-asiakasesitteessä, nettisivuillamme sekä tässä tietosuojaselosteessa.

Kanta-asiakkuus
Kerättävät henkilötietotyypit

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Suoramarkkinointisuostumukset /-kiellot
 • Asiakastyyppi (käteisasiakas, laskutusasiakas, luottoasiakas)
 • Asiakkaan valitsema pääasiallinen asiointimyymälä
 • Pääkorttiin mahdollisesti liitetyt rinnakkaiskortit
  Lisäksi asiakastietoihin tallentuvat asiakkaan kanta-asiakaskortillaan (sekä pääkortilla että siihen mahdollisesti liitetyillä rinnakkaiskorteilla) tekemät ostotiedot tuotetasolla.


Ostotapahtumista kerättävät tiedot
Kanta-asiakasjärjestelmän ostohyvitykset perustuvat asiakkaan meillä käyttämään rahasummaan. Ostohyvitys määräytyy tietyn portaikon mukaisesti ja mm. kasvaa, mitä enemmän kanta-asiakas
on meiltä ostanut. Jotta voimme palkita kanta-asiakkaat heidän ostoistaan, seuraamme ostojen kertymistä ja myönnämme ostohyvitykset niiden perusteella. Ostojen määrän perusteella lasketaan siis asiakkaan hyvitys. Ostojen määrää käytetään myös
markkinoinnin kohdentamisessa; voimme mm. tarjota erityisiä etuja sellaisille kanta-asiakkaille, jotka keskittävät ostojansa erityisen paljon MODA-myymälään. Kerromme tietojen keräämisestä ja niiden käsittelystä sekä kanta-asiakashakemuksessa että nettisivuillamme.

Suoramarkkinointi kanta-asiakkaille
Texmoda ei markkinoi yksilöllisesti kanta-asiakkaille, vaan kaikki markkinointi kohdistetaan ketjuyrityksiltä. Ketjuyritykset lähettävät omaa kohdennettua markkinointia kanta-asiakkaille perinteisellä postilla, sähköpostilla sekä tekstiviesteillä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Texmodan tai sen ketjuyritysten ulkopuolisille tahoille, eikä tietoja luovuteta ns. kolmansien osapuolien käytettäväksi. Asiakas valitsee itse liittymisvaiheessa, jos hän haluaa vastaanottaa henkilökohtaisia etuja ja tarjouksia sähköpostitse, kirjeitse tai mobiilin välityksellä. Asiakas voi olla valitsematta mitään näistä vaihtoehdoista tai hän voi valita itselleen parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Asiakkaan oikeudet omiin tietoihin
Kanta-asiakkaalla on oikeus koska tahansa maksutta tarkistaa kaikki rekisteriin hänestä tallennetut tiedot, vaatia muuttamaan hänestä rekisteröityjä tietoja ja/tai määrätä tiedot kokonaan rekisteristä poistettaviksi. Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella tarkastuspyynnöllä. Kanta-asiakas voi myös tarkistaa kaikki rekisteriin tallennetut siinä myymälässä, jossa hän on kanta-asiakkaaksi liittynyt. Asiakkaalle voidaan toimittaa hänen pyytämänsä tiedot myös sähköisesti. Asiakkaan pyytämien tietojen toimitus kestää tavallisesti muutamia työpäiviä – joka tapauksessa enintään yhden kuukauden. Kanta-asiakasrekisterin tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisteritietojen käsittely kuuluu. Rekisteritiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


Kanta-asiakkaan profiloiminen
Yritystasolla käytetään profilointia siten, että suoramarkkinointiesite saatetaan postittaa vain sellaiselle asiakkaalle, joka on asioinut myymälässä viimeisen 6 kuukauden aikana. On tavallista,
että profilointia käytetään myös kanta-asiakasiltoihin kutsuttujen rajaamisessa edellä mainituin ehdoin. Profiloinneissa voidaan käyttää tietoja, joita asiakkaasta järjestelmäämme tallennetaan.
Tavallisimmin profilointi tehdään juuri asiakkaan asiointitiheyden perusteella. Emme tallenna muiden kuin kanta-asiakkaidemme tietoja järjestelmiimme. Kerromme kanta-asiakasesitteessämme sekä ketjun kotisivuilla asiakkaille, että hänen tietojaan käytetään suoramarkkinoinnin tarkemmaksi kohdistamiseksi. Käytämme ketjun kotisivulla (Moda.fi) Google Analytics -työkalua ja sen tarjoamia raportteja. Emme seuraa yksittäisen asiakkaan liikkumista sivustoillamme, emmekä yhdistä yksittäisen asiakkaan surffailutietoja hänestä kanta-asiakasjärjestelmäämme rekisteröityihin tietoihin. Käytämme RFID teknologiaa ainoastaan tuotesuojausjärjestelmissä. Kanta-asiakkaiden tietojen luovuttaminen ja tietojen säilytys. Emme luovuta mitään kanta-asiakastietoja yrityksemme ulkopuolisille tahoille ja kaikki tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatuilla palvelimilla.

Kanta-asiakkuuden päättyminen
Asiakas voi koska tahansa päättää kanta-asiakkuutensa ilmoittamalla siitä myymälään (sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai puhelimella).
Kanta-asiakkaan henkilötiedot poistetaan järjestelmästä kun kanta-asiakas on ilmoittanut päättävänsä kanta-asiakkuuden. Asiakastiedot säilytetään arkistossa (tiedot haettava erikseen), koska ketju ylläpitää kerättyjen ja annettujen hyvitysten tietoja. Tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

MODA kanta-asiakasjärjestelmä, Texmoda Fashion Group, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, p. 09-7771200